Ohitzea, laketzea, etsitzea

Egia da, gero, edozertara ohitzen garela!; edozein egoeratan, denik eta latzenean ere, gai garela, ez dut esango laketzeko, konnotazio positiboegiak baititu, agian, baina bai etsitzeko. Denik eta latzenean ere.