Aho-belarriak jolasgai, Euskaraldiaren harira

Belarriprestari ahoa bizi

aho-goxoari belarriak jarri
aho-beltzari belarriak argi
aho-beteari belarriak nagi
aho-zikinari belarriak garbi
aho-traketsari belarriak molda
aho-plastari belarriak lotan
aho-mamitsuari belarriak lanpe
ahomotelari belarriak malgu
ahoberoari belarriak zuhur
aho-ustelari belarriak itxi
aho-txikiari belarriak adi
ahozuriari belarriak fin-fin
aho-isilari belarriak zoli
aho-erdiari belarriak oso

belarri-gorrari ahoa ozen
belarrigogorrari ahoa tonuan
belarri-erneari ahoa zorrotz
belarrimotzari ahoa luze
belarri-itxiari ahoa alfer
belarriluzeari ahoa ixo

ahobiziari belarriak prest.