Monterroso

Etorri bezala joan zen, hurbildu bezala aldendu. Erabat ustekabean. Kasuak urrituz joan ziren ezarian-ezarian, kurbak apalduz, zenbakiak eta albisteak gutxituz; hutsean geratu arte. Itzuli ziren enkontruak, bihurtu besarkadak, azalera irten…

Erretiro egunaren biharamuna

Harri eta zur geratu haiz bulegoan sartzerakoan. Leiho ondoan egon ohi den hire mahai handiaren ordez, bost mahai aurkitu dituk, U eran paratuak: aurrez aurre, mahai txiki bat, leiho aurrean,…