Izkiriaturik aurkitu dituan heure aipuak

2016ko egutegi batean aurkitu dituk, zain hituela zirudik:

Wherever you go, go with all your heart.
Edonora zoazela ere, zoaz bihotz osoaz.
Konfuzio.

Nothing ever becomes real ‘til it is experienced.
Ezer ez da benetako bihurtzen bizitzen ez den arte.
John Keats.

When patterns are broken new worlds emerge.
Ereduak hautsitakoan, mundu berriak agertzen dira.
Tuli Kupferberg.

We can choose −don’t let the inertia of life take you down a path that is not meant to be.
Zeure esku dago: ez utzi bizitzaren inertziari okerreko bidetik eraman zaitzan.
Oscar Wilde.